$_POST["name"] = strtolower(stripslashes(trim(htmlspecialchars($_POST["name"]))));
$_POST["message"] = strtolower(stripslashes(trim(htmlspecialchars($_POST["message"]))));