$plxMotor=plxMotor::getInstance();
$plugin=$plxMotor->plxPlugins->aPlugins['nom_du_plugin'];
$plugin->methode();